zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.8.2023
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 9 czerwca 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy PZP, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2 62-240 Trzemeszno za cenę: 1 106 692, 99 zł Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:
Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/41738/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (24 maja 2023, 15:13:32)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 czerwca 2023, 10:07:36)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707