OBWIESZCZENIE01.07.2022

OBWIESZCZENIE

01.07.2022


Na podstawie art. 14 ust. l pkt 5), art. 414 ust. l pkt 2), art. 418 ust. l, art. 419 ust. l ustav
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. póz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 105
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
póz. 735 z późn. zm.)

obwieszczenie (1256kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Konrad Wiśniewski (1 lipca 2022)
Opublikował: Artur Koliński (5 lipca 2022, 15:17:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421