Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 412) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

24.05.2024

zawiadamiam, że dnia 23 maja 2024 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 5/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. (znak WIR.V.7820.7.2023.JB)OBWIESZCZENIE z dnia 15 kwietnia 2024 r.

15.04.2024

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator ZabytkówOBWIESZCZENIE

08.11.2023

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.OBWIESZCZENIE

07.11.2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. póz. 775, z późn. zm.), dalej: „Kpa', w związku z art. 219 ust. 2c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. póz. 1478OBWIESZCZENIE

05.10.2023

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2023 r póz 775, z pozn zm ), dalej „Kpa', w związku z art 219 ust 2c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz U z 2023 r póz 1478, z pozn zm ),INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

18.09.2023

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 244PPrzetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244P

04.09.2023

Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244POBWIESZCZENIE NR 8/2023 STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 24.08.2023 r.

24.08.2023

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 162)OBWIESZCZENIE

15.08.2023

zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Smerzyńskiego,OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2023 r.

11.08.2023

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZawiadomienie o wprowadzeniu COR - DW 2254 Łabiszyn-Barcin

12.07.2023

Pismo, zgloszenie rozpoczecia robot i wprowadzenie TOROBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r.

06.07.2023

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejUWAGA!! Spotkanie w sprawie Przebudowy DW254 (odcinek Łabiszyn Wieś - Barcin)

06.07.2023

Spotkanie w sprawie Przebudowy DW254 (odcinek Łabiszyn Wieś - Barcin)OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

29.06.2023

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejINFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

10.05.2023

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.GMINNE DOFINANSOWANIE

20.04.2023

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach: „Dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków oraz rejesinformacja

06.04.2023

PszokAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 412) starsze aktualności »