Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych każdy samodzielnie i nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) może dostarczyć niżej wymienione [...]

MIEJSCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁABISZYN

--------------------------------------------MIEJSCA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA ŁABISZYN [...]

metryczka