Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 321) starsze karty »
numer wpisu:

2020/0003

data: 7 lutego 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 171, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
KW SOLAR VII Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0002

data: 20 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym 31/3, obręb geodezyjny Ojrzanowo gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Gracjan Barszczewski
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0001

data: 13 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład recyklingu PMMA, na terenie działki nr 73/6, obręb 0001 przy ul. Szubińskiej 44a w Łabiszynie, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
MMA2 Sp. z o.o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0026

data: 19 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”, polegającego na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie ulgowym na stopniu wodnym Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn zlokalizowanym na rzece Górna Noteć w jej km 116+300, na działce ewidencyjnej nr 486, 515, 509, 472 obręb Łabiszyn, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
RZGW w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0024

data: 12 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 214, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
KW SOLAR VII Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/2027

data: 5 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Smogorzewo, na działce o nr ewidencyjnym 285/6, obręb Łabiszyn-Wieś, gmina Łabiszyn
dane
wnioskodawcy:
Hernet Jerzy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0028

data: 5 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Łabiszyn- etap IV”.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Łabiszyn
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0023

data: 5 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 126/2 i 127/1, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
PV 220 Sp. z o.o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0022

data: 3 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 218/2, obręb geodezyjny Łabiszyn Wieś, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
PV 260 Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0017

data: 29 listopada 2019
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKONT RADOSŁAW KOSTUCH, Sikorowo 25a, 88-101 Inowrocław
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 321) starsze karty »