Opłata za gospodarowanie odpadami


ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
       

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz działek letniskowych.

Opłata wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 169,30 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych pozostaje bez zmian.   Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:

Zdjęcie


      

U W A G A!

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostali właściciele, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny zostaną zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ujętych w złożonej deklaracji. W związku z tym właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.


 


metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: Adam Muller (10 stycznia 2020, 15:20:45)
Zmieniono: zmieniono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3029