Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »Uchwała nr XIX/182/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.

Uchwała nr XIX/181/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr NR XIX/180/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej trzech nieruchomości w Łabiszynie stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała nr NR XIX/179/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej nieruchomości we Władysławowie stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała nr NR XIX/178/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


podziału Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XIX/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018

Uchwała nr XIX/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

Uchwała nr XIX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2017

Uchwała nr XIX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/173/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i podróży służbowych ponoszonych przez przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Uchwała nr XVIII/172/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013.

Uchwała nr XVIII/171/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XVIII/170/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/169/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XVIII/168/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/167/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn

Uchwała nr XVIII/166/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XVIII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 28 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

Uchwała nr XVII/164/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 24 października 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn

Uchwała nr XVII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 24 października 2012


uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij