NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/215/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 marca 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 192 w Łabiszynie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. póz. 446, póz. 1579 i póz. 1948) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. póz. 778, póz. 904, póz. 961, póz. 1250 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/215/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 marca 2017


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 192 w Łabiszynie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. póz. 446, póz. 1579 i póz. 1948) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. póz. 778, póz. 904, póz. 961, póz. 1250 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:


uchwała (7025kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 kwietnia 2017, 09:50:06)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (4 kwietnia 2017, 09:58:32)
Zmieniono: poprawiono skanowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 965