NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/124/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 lipca 2016w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w ŁabiszynieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 póz. 778 ł póz. 904)

Uchwała nr XV/124/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 lipca 2016


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 póz. 778 ł póz. 904)


uchwała (6420kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 lipca 2016, 14:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633