Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym

Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym

Wymagane dokumenty:

Ewentualne pismo sugerujące zainteresowanie nabyciem (z wyjątkiem nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabiszyn.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

Opłaty:
Koszty związane z ceną nieruchomości, aktem notarialnym oraz postępowaniem wieczysto-księgowym.

Termin i sposób załatwienia:
Termin uzależniony jest od ilości przeprowadzonych przetargów na zbycie danej nieruchomości, a sprawę kończy umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013 r. Nr XXVI/232/13 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013r. poz. 4068)

Tryb odwoławczy:
7 dni od dnia ogłoszenia przetargu na zaskarżenie do Burmistrza Łabiszyna czynności związane z przetargiem.

Dodatkowe informacje:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłasza publicznie Burmistrz Łabiszyna, które następnie może sprzedać w trybie przetargu.

Formularze do pobrania: pismo zbycie nieruchomości w trybie przetargowym (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 11:08:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227