Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)

Opłaty:
brak

Termin i sposób załatwienia:
Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych czynnościami dokonywanymi przez geodetę. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału tej nieruchomości Burmistrz Łabiszyna, w odrębnym postępowaniu, może naliczyć opłatę adiacencką (art. 98a UGN). 

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z dokumentami określonymi w art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm. ).

Formularze do pobrania:


wniosek (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 09:22:13)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 10:37:40)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182