Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

W ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z treścią art. 33 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268) właściciel bez zgody wodnoprawnej (tzn. z mocy prawa) – może odprowadzać do 5 m3 ścieków na dobę, ale pochodzących tylko z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, na grunt będący jego własnością.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest, w myśl ww. ustawy urządzeniem wodnym, nie wymaga więc pozwolenia wodnoprawnego na jej wykonanie. Natomiast z mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 880) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) – oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód podlegają zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację (tj. oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód) obowiązany jest do jej zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Natomiast do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy (Burmistrz Łabiszyna) do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W związku ze zgłoszeniem przydomowej oczyszczalni ścieków należy uiścić opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Łabiszynie nr 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006 w wysokości:
  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.druk - brak przeciwwskazań (35kB) word
druk - brak przeciwwskazań (283kB) pdf

druk - zgłoszenie przydomowej oczyszczlani ścieków (49kB) word
druk - zgłoszenie przydomowej oczyszczlani ścieków (484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019)
Opublikował: Dominika Przybylińska (12 lutego 2019, 10:30:45)

Ostatnia zmiana: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 09:31:55)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1195