Budżet i majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie na 2014 r.


Uchwałą Rady Miejskiej w  Łabiszynie Nr XXVII/237/2013  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok  budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie na 2014 rok  wynosi  220.000,00 zł .
 
 
Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie (stan na 31.12.2013 r.)
 
Księgozbiór, zbiory audiowizualne i elektroniczne    -      183.617,79 zł.
 
 
Wyposażenie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne –93.011,90 zł.

metryczka


Wytworzył: Błaszkiewicz grażyna (11 lutego 2014)
Opublikował: Artur Koliński (11 lutego 2014, 11:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939