Budżet i majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie na 2013 r.


Uchwałą Rady Miejskiej w  Łabiszynie Nr XIX/176/2012  z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok  budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie na 2013 rok  wynosi  210.000,00 zł .
 
 
Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe w Łabiszynie (stan na 31.12.2012 r.)
 
Księgozbiór, zbiory audiowizualne i elektroniczne    -      166.137,23 zł.
 
 
Wyposażenie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 79.423,16 zł.

metryczka


Wytworzył: Błaszkiewicz Grażyna (13 lutego 2013)
Opublikował: Artur Koliński (15 lutego 2013, 13:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132