Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży


Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży


Opis usługi:

Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży

Miejsca załatwienia:

Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)

Termin załatwienia:

1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata:

Nie pobiera się

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnych (Dz. U. Nr 2016, poz. 374 z późn. zm.)
 
Odwołanie:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty obowiązują do 30-06-2019

- Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych

IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (75kB) word
ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (56kB) word
ZL-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (68kB) word
 
     
- Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami – Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej


DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (84kB) word
ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (56kB) word
ZL-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (68kB) word


Wymagane dokumenty obowiązują od 1-07-2019

- Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych

IL-1 (107kB) pdf IL-1 (279kB) excel
ZIL-1 (96kB) pdf ZIL-1 (87kB) excel
ZIL-2 (97kB) pdf ZIL-2 (86kB) excel
ZIL-3 (117kB) pdf ZIL-3 (100kB) excel
 
     
- Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami – Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej


DL-1.PDF (118kB) pdf DL-1 (229kB) excel
ZDL-1 (96kB) pdf ZDL-1 (88kB) excel
ZDL-2 (97kB) pdf ZDL-2 (87kB) excel

metryczka


Wytworzył: Joanna Kuras (26 września 2017)
Opublikował: Artur Koliński (26 września 2017, 14:57:17)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (20 listopada 2019, 11:55:14)
Zmieniono: DODANO DRUKI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874