NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/316/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 marca 2023w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/316/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 marca 2023


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLII_316_23 - zasady udzielenia dotacji zabytki.pdf (454kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 marca 2023, 09:18:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374