NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/306/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 25 stycznia 2023w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 2519 i poz. 2797) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/306/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 stycznia 2023


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 2519 i poz. 2797) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLI_306_23 - górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (274kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 stycznia 2023, 11:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239