Uchwała nr XXVIII/201/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2021w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 póz. 1372 i póz. 1834) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust.l, art. 222, art. 235- 237, art. 258, art. 259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 i póz. 1981), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/201/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2021


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 póz. 1372 i póz. 1834) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust.l, art. 222, art. 235- 237, art. 258, art. 259 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 i póz. 1981), Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (4377kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2021, 13:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327