Uchwała nr XXV/188/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości ZałachowoNa podstawie art. 223 §1 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735), w związku żart. 18pkt91it. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021r. póz. 1038) oraz §60 Uchwały nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej wŁabiszynie z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. póz. 5301), po rozpatrzeniu wniosku współwłaścicieli nieruchomości gruntowej o wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości Załachowo, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/188/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości Załachowo

Na podstawie art. 223 §1 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735), w związku żart. 18pkt91it. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021r. póz. 1038) oraz §60 Uchwały nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej wŁabiszynie z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. póz. 5301), po rozpatrzeniu wniosku współwłaścicieli nieruchomości gruntowej o wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Łabiszyn nieruchomości gruntowej nr 389/18 położonej w miejscowości Załachowo, uchwala się, co następuje:


Uchwała (367kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101