Uchwała nr XXV/187/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowymNa podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021 r. póz. 1038 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/187/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie poparcia apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021 r. póz. 1038 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała (1265kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84