Uchwała nr XXV/185/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne położone na terenie gminy Łabiszyn będące w zarządzie Nadleśnictwa BydgoszczNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021 r. póz. 1038) oraz art. 16 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1463 i póz. 2338 oraz z 2021 r. póz. 784), w związku z wystąpieniem Nadleśnictwa Bydgoszcz o wyrażenie opinii, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/185/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne położone na terenie gminy Łabiszyn będące w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378 oraz z 2021 r. póz. 1038) oraz art. 16 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1463 i póz. 2338 oraz z 2021 r. póz. 784), w związku z wystąpieniem Nadleśnictwa Bydgoszcz o wyrażenie opinii, uchwala się, co następuje:


Uchwała (1062kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107