Uchwała nr XXV/183/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2021 póz. 305 i 1236) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713, 1378 i z 2021 póz 1038) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/183/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2021 póz. 305 i 1236) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713, 1378 i z 2021 póz 1038) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (2391kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77