Uchwała nr XXII/163/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2021w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. póz. 713 i 1378) i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2021 póz. 305) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/163/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2021


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. póz. 713 i 1378) i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2021 póz. 305) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


uchwała (872kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2021, 07:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86