Uchwała nr XII/73/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 21 listopada 2007w sprawie : zmiany uchwały nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007r.Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, póz. 1 420 z 2006r. Nr45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.l381, Nr 170,poz.l217, 1218 Nr 249,poz.l832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 1 1 3, póz. 984, Nr 153, póz. 1 27 1 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.l203, z 2005 r.Nr 172,poz.l441, Nr 175,poz.l457 i 2006 r. Nr 17,poz.l28 i Nr 181,poz.l337 z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.l218 / uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XII/73/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 21 listopada 2007


w sprawie : zmiany uchwały nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007r.

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, póz. 1 420 z 2006r. Nr45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.l381, Nr 170,poz.l217, 1218 Nr 249,poz.l832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 1 1 3, póz. 984, Nr 153, póz. 1 27 1 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.l203, z 2005 r.Nr 172,poz.l441, Nr 175,poz.l457 i 2006 r. Nr 17,poz.l28 i Nr 181,poz.l337 z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.l218 / uchwala się , co następuje:


Uchwała (348kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 marca 2011, 14:40:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845