Uchwała nr X/58/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 września 2007w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007 rok. na podstawie : art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327/

Uchwała nr X/58/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 września 2007


w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007 rok.

na podstawie : art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327/
uchwała plik.doc (990kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (2 listopada 2007, 15:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976