Uchwała nr IX/56/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 20 czerwca 2007w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 53/5, położonej w Nowym Dąbiu.na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 /

Uchwała nr IX/56/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 20 czerwca 2007


w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 53/5, położonej w Nowym Dąbiu.

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 /uchwała plik.doc (151kB) word
załącznik plik.doc (514kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (25 października 2007, 15:39:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212