zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97 znak sprawy: IGM.271.3 .2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  11:00

 Dokumenty przetargowe oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-labiszyn  


metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 kwietnia 2021, 16:35:15)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (20 kwietnia 2021, 14:34:54)
Zmieniono: zmieniono termin składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271