Uchwała nr XXV/182/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 póz. 713 i 1378, Dz.U. z 2021 póz. 1038) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 259 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 póz. 305, 1236), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/182/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 póz. 713 i 1378, Dz.U. z 2021 póz. 1038) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 259 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 póz. 305, 1236), Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (6918kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84