Uchwała nr XIII/105/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 26 lutego 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógNa podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068, póz. 12, póz. 317 i póz. 1693 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1716 i póz. 1815.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/105/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068, póz. 12, póz. 317 i póz. 1693 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1716 i póz. 1815.) uchwala się, co następuje:


uchwała (974kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 lutego 2020, 10:58:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91