Uchwała nr XIII/103/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 26 lutego 2020w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019poz.506, 1309, 1571, 1699il815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/103/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019poz.506, 1309, 1571, 1699il815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (1942kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (28 lutego 2020, 10:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95