Uchwała nr IX/84/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 14 września 2011w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn.Na podstawie art. 6 ust. l pkt.2 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, póz. 788, Nr 122, póz. 1020, Nr 131, póz. 1091, Nr 167, póz. 1400 i Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1043, Nr 208, póz. 1532 i Nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 42, póz. 273, Nr 80, póz. 542, Nr 115, póz. 791, Nr 120, póz. 818, Nr 180, póz. 1280 i Nr 181, póz. 1292, z 2008 r. Nr 70, póz. 416, Nr 145, póz. 917, 216, póz. 1370 i Nr 235, póz. 1618, z 2009 r. Nr 6, póz. 33, Nr 31, póz. 206, Nr 56, póz. 458, Nr 157, póz. 1241 i Nr 219, póz. 1705, z 2010 r. Nr 44, póz. 250, Nr 54, póz. 320, Nr 127, póz. 857 i Nr 148, póz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, póz. 622, Nr 112, póz. 654, Nr 139, póz. 814 i Nr 149, póz. 887) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr IX/84/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 września 2011


w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn.

Na podstawie art. 6 ust. l pkt.2 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, póz. 788, Nr 122, póz. 1020, Nr 131, póz. 1091, Nr 167, póz. 1400 i Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1043, Nr 208, póz. 1532 i Nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 42, póz. 273, Nr 80, póz. 542, Nr 115, póz. 791, Nr 120, póz. 818, Nr 180, póz. 1280 i Nr 181, póz. 1292, z 2008 r. Nr 70, póz. 416, Nr 145, póz. 917, 216, póz. 1370 i Nr 235, póz. 1618, z 2009 r. Nr 6, póz. 33, Nr 31, póz. 206, Nr 56, póz. 458, Nr 157, póz. 1241 i Nr 219, póz. 1705, z 2010 r. Nr 44, póz. 250, Nr 54, póz. 320, Nr 127, póz. 857 i Nr 148, póz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, póz. 622, Nr 112, póz. 654, Nr 139, póz. 814 i Nr 149, póz. 887) uchwala się, co następuje :


Uchwała (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (22 września 2011, 09:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1038