Uchwała nr IX/75/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 14 września 2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łabiszyna .Na podstawie art. 18 ust.2, pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214.poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,i Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116.poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175,poz.1457, z2006r. Nr 17 , poz.128, Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223,poz.1458,z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr157,poz.1241, z2010r. Nr Nr 28,poz.142 i poz.146 , Nr 40 , poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 117,poz.678,Nr 134,poz.777,Nr 21.poz.113 ), art. 229, pkt 3 i art.238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , póz. 1071 , z 2001r. Nr 49,poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 169 , poz.1387, z 2003r. Nr 130,poz.1188,Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r, Nr 78,poz.682,Nr 181, poz.1524,Nr 64,poz.565,z 2008r. Nr 229, poz.1539, z 2009r.Nr 195.poz.1501, Nr 216,poz.1676,z 2010r. Nr 40,poz.230, Nr 254, póz. 1700, Nr 182,póz. 1228) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr IX/75/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 września 2011


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łabiszyna .

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214.poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,i Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116.poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175,poz.1457, z2006r. Nr 17 , poz.128, Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223,poz.1458,z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr157,poz.1241, z2010r. Nr Nr 28,poz.142 i poz.146 , Nr 40 , poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 117,poz.678,Nr 134,poz.777,Nr 21.poz.113 ), art. 229, pkt 3 i art.238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , póz. 1071 , z 2001r. Nr 49,poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 169 , poz.1387, z 2003r. Nr 130,poz.1188,Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r, Nr 78,poz.682,Nr 181, poz.1524,Nr 64,poz.565,z 2008r. Nr 229, poz.1539, z 2009r.Nr 195.poz.1501, Nr 216,poz.1676,z 2010r. Nr 40,poz.230, Nr 254, póz. 1700, Nr 182,póz. 1228) uchwala się , co następuje :


Uchwała (114kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (22 września 2011, 09:31:50)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (22 września 2011, 09:34:14)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792