Uchwała nr IX/74/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 14 września 2011w sprawie w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 23 póz. 136, Nr 192 póz.1381,z 2008r. Nr 54 poz.326 , Nr 218 póz. 1391, Nr 227 póz.1505, z2009r. Nrl9 póz.100 i 101 ,Nr 86 póz.720 , Nr 168 poz.1323, z2010r. Nr 106 poz.675 , Nr 152 poz.!018,Nr 225 póz. 1466 ,z 201 Ir. Nr 5poz.l3 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/74/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 września 2011


w sprawie w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 23 póz. 136, Nr 192 póz.1381,z 2008r. Nr 54 poz.326 , Nr 218 póz. 1391, Nr 227 póz.1505, z2009r. Nrl9 póz.100 i 101 ,Nr 86 póz.720 , Nr 168 poz.1323, z2010r. Nr 106 poz.675 , Nr 152 poz.!018,Nr 225 póz. 1466 ,z 201 Ir. Nr 5poz.l3 uchwala się, co następuje:


Uchwała (157kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (22 września 2011, 09:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699