Uchwała nr IX/73/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 14 września 2011w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.!381,z 2008r. Nr 54 poz.326 , Nr 218 poz.1391, Nr 227 poz.1505, z2009r. Nrl9 poz.100 i 101 ,Nr 86 póz. 720 , Nr 168 poz.1323, z2010r. Nr 106 poz.675 , Nr 152 poz.!018,Nr 225 póz. 1466 ,z 201 Ir. Nr 5 poz.13 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/73/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 września 2011


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.!381,z 2008r. Nr 54 poz.326 , Nr 218 poz.1391, Nr 227 poz.1505, z2009r. Nrl9 poz.100 i 101 ,Nr 86 póz. 720 , Nr 168 poz.1323, z2010r. Nr 106 poz.675 , Nr 152 poz.!018,Nr 225 póz. 1466 ,z 201 Ir. Nr 5 poz.13 uchwala się, co następuje:


Uchwała (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (22 września 2011, 09:28:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729