Uchwała nr IX/72/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 14 września 2011w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012- 2015.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1475; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr póz. 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146, Nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz.678, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113); oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. nr 98, póz. 1070, Nr 154, póz. 1787, z 2002 r. Nr 153, póz. 1271, Nr 213, póz. 1802, Nr 240, póz. 2052, z 2003 r. Nr 188, póz. 1838, Nr 228, póz. 2256, z 2004 r. Nr 34, póz. 304, Nr 130 póz. 1376, Nr 185, póz. 1907, Nr 273, póz. 2702, Nr 273, póz. 2703, z 2005 r. Nr 13, póz. 98, Nr 131, póz. 1102, Nr 167, póz. 1398, Nr 169, póz. 1410, 1413, 1417, Nr 178, póz. 1479, Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1044, Nr 218, póz. 1592, z 2007 r. Nr 64, póz. 433, Nr 73, póz. 484, Nr 99, póz. 664, Nr 112, póz. 766, Nr 136, póz. 959, Nr 138, póz. 976, Nr 204, póz. 1482, Nr 230, póz. 1698, z 2008 r. Nr 41, póz. 251, Nr 223, póz. 1457, Nr 228, póz. 1507, Nr 234, póz. 1571, z 2009 r. Nr 1, póz. 4, Nr 9, póz. 57, Nr 26, póz. 156, Nr 26, póz. 157, Nr 56, póz. 459, Nr 157, póz. 1241, Nr 178, póz. 1375, Nr 219, póz. 1706, Nr 223, póz. 1777, z 2010 r. Nr 182, póz. 1228, Nr 205, póz. 1364, z 2011 r. Nr 109, póz. 627, Nr 126, póz. 714), uchwala się co następuje

Uchwała nr IX/72/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 14 września 2011


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012- 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1475; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr póz. 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146, Nr 40, póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz.678, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113); oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. nr 98, póz. 1070, Nr 154, póz. 1787, z 2002 r. Nr 153, póz. 1271, Nr 213, póz. 1802, Nr 240, póz. 2052, z 2003 r. Nr 188, póz. 1838, Nr 228, póz. 2256, z 2004 r. Nr 34, póz. 304, Nr 130 póz. 1376, Nr 185, póz. 1907, Nr 273, póz. 2702, Nr 273, póz. 2703, z 2005 r. Nr 13, póz. 98, Nr 131, póz. 1102, Nr 167, póz. 1398, Nr 169, póz. 1410, 1413, 1417, Nr 178, póz. 1479, Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1044, Nr 218, póz. 1592, z 2007 r. Nr 64, póz. 433, Nr 73, póz. 484, Nr 99, póz. 664, Nr 112, póz. 766, Nr 136, póz. 959, Nr 138, póz. 976, Nr 204, póz. 1482, Nr 230, póz. 1698, z 2008 r. Nr 41, póz. 251, Nr 223, póz. 1457, Nr 228, póz. 1507, Nr 234, póz. 1571, z 2009 r. Nr 1, póz. 4, Nr 9, póz. 57, Nr 26, póz. 156, Nr 26, póz. 157, Nr 56, póz. 459, Nr 157, póz. 1241, Nr 178, póz. 1375, Nr 219, póz. 1706, Nr 223, póz. 1777, z 2010 r. Nr 182, póz. 1228, Nr 205, póz. 1364, z 2011 r. Nr 109, póz. 627, Nr 126, póz. 714), uchwala się co następuje


Uchwała (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (22 września 2011, 09:26:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786