Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 51086344-N-2019
Data: 2019-09-05 14:03:20
Autor: Adrian Lubiszewski
dodano informację o wyniku przetargu IGM.271.10.2019
Data: 2019-08-12 20:13:50
Autor: Adrian Lubiszewski
dodano protokół z otwarcia kopert z ofertami
Data: 2019-07-18 14:39:21
Autor: Adrian Lubiszewski
poprawiono omyłkę pisarską w SIWZ rozdział 10, wstawiono poprawiony siwz i wyjaśnienia dotyczące dokonanej poprawy
Data: 2019-07-15 14:18:51
Autor: Adrian Lubiszewski
dodano zmianę ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmieniono termin otwracia ofert w komparycji strony internetowej
Data: 2019-07-10 15:12:43
Autor: Adrian Lubiszewski
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »