Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 343) starsze aktualności »Zawiadomienie

21.08.2018

zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018r. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia l,OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE O BURZACH Z GRADEM

02.08.2018

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE O BURZACH Z GRADEMDOBRY START - 300 dla ucznia

01.08.2018

DOBRY START - 300 dla uczniaZawiadomienie o wszczęciu postępowania

31.07.2018

Zgodnie z art. 61 § i i § 4 w zw. z art. 157 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 89 pkt i, art. 93 ust. i i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., póz. 2187)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

31.07.2018

Zgodnie z art. 61 § i i § 4 w zw. z art. 157 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 89 pkt i, art. 93 ust. i i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., póz. 2187)Ogłoszenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

18.07.2018

Ogłoszenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzjiOBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYN1E z dnia 28 czerwca 2018 r.

28.06.2018

Rada Miejska w Łabiszynie w związku z zarządzeniem porządkowym Burmistrza Labiszyna z dnia 13 czerwca 2018 r. Nr 0050.22.2018 podjęła uchwałę o następującej treści:INFORMACJA

27.06.2018

Burmistrz Łabiszyna informuje mieszkańców gminy Łabiszyn,Zawiadomienie

19.06.2018

zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia l,KOMUNIKAT

18.06.2018

W związku z wystą¬pie¬niem na tere¬nie gminy Łabiszyn klęski suszy, infor¬mu¬jemy zain¬te¬re¬so¬wa¬nych rol¬ni¬ków o możliwości skła¬da¬nia wnio¬sków w celu osza¬co¬wa¬nia strat doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmOBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 13 czerwca 2018 r.

13.06.2018

Burmistrz Łabiszyna w związku z wystąpieniem na terenie gminy Łabiszyn długotrwałej suszy (braku opadów deszczu) i tym samym niedoboru wody w sieci gminnej oraz spadku ciśnienia, co stanowi realne zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców orazZawiadomienie

16.05.2018

zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 30 maja 2018r. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia 1Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji

10.05.2018

Informacja ws. decyzji - kurnikiZawiadomienie

04.04.2018

zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia l,ZDOBĄDŹ REFUNDACJĘ KOSZTÓW BIEŻĄCEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

23.03.2018

w ramach projektu „Dziecko pod opieką - idziemy do pracy'Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji

12.03.2018

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzjiZARZĄDZENIE NR 120.15.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 12 marca 2018 roku

12.03.2018

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łabiszynie.Zawiadomienie

05.03.2018

zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie odbędzie się w dniu 14 marca 201Sr. (środa), o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia l,« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 343) starsze aktualności »